Chuyện lạ có thật: Thay vì mai táng, vài người lại quyết định sống chung với... xác chết

Sống+ Cao Khải 31/08/2019 12:12

Vì không chịu được sự mất mát khi người thân yêu ra đi hoặc vì lý do bất chính nào đó, họ chấp nhận sống chung trong vài tháng, thậm chí cả thập kỷ cùng với người đã khuất.