Clip: Đang trên đà tăng tốc, đu quay bất ngờ gãy trục, đứt lìa giữa không trung

Sống+ Cao Khải 17/07/2019 14:59

Trong lúc đang chơi trò đu quay cảm giác mạnh, khi chuẩn bị tăng tốc thì bất ngờ trục chính của đu quay bị gãy. Đoàn người trên đu quay lập tức rơi lả tả xuống đất.