Clip: Giả tàn tật bán vé số, kiếm mỗi ngày gần 8 triệu đồng gây phẫn nộ

Sống+ Phát Trương 25/09/2019 20:35

Đôi khi gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng rất muốn là giúp đỡ, nhưng lại sợ bị lừa...