Clip: Kinh hãi nhìn một đoàn 12 tên kéo nhau đi ăn trộm

Sống+ Cao Khải 13/05/2019 14:45

Nếu như bình thường mọi người chỉ thấy 1, 2 tên trộm đột nhập vào nhà dân lấy đồ thì trong clip này có đến 12 tên.