Clip: Tên trộm đánh lạc hướng để trộm 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động

Sống+ Cao Khải 11/06/2019 15:50

Một tên trộm dùng tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để kéo dài thời gian thối tiền, đồng bọn nhanh chóng mở tủ lấy đi 40 triệu đồng và 2 điện thoại di động.