Con bị giành đồ chơi, bố xông vào lớp túm tóc, tát liên tục bé gái 2 tuổi

Sống+ Cao Khải 01/10/2020 13:52

Thấy bé gái 2 tuổi tranh đồ chơi và cắn tay con mình, người đàn ông xông vào lớp liên tục tát, đánh, túm tóc bé giật ngửa ra sau khiến bé hoảng sợ, sang chấn tâm lý.