Con đường từ cậu bé thất học năm 12 tuổi trở thành đại gia "khoe vàng" của Phúc XO

Sống+ Hoàng Tuấn 11/04/2019 18:00

Khi nào xuất hiện trước đám đông, truyền thông, Phúc đều "treo" trên người đủ các lại vòng vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, thậm chí là cả mũ vàng. Thời điểm nhiều nhất, Phúc XO đeo khoảng 17kg vào trên người.