Hình ảnh xúc động: con ngồi thi, cha mẹ như trên đống lửa, bám vào tường chỉ để được nhìn thấy con

Sống+ Cao Khải 31/05/2019 15:18

'Hãy biết trân trọng bố mẹ mình hơn các bạn ạ. Mình đi thi áp lực một, nhưng bố mẹ áp lực đến mười. Công sinh thành dưỡng dục chỉ mong con cái học hành đến nơi đến chốn' - bạn Q.H viết.