Confetti thật sự kiếm tiền từ đâu để có thể chi trả cho người chơi mỗi ngày như vậy?

Sống+ Hoàng Tuấn 19/04/2019 17:00

Mục đích thật sự của Confetti là gì? Ứng dụng miễn phí, lượt chơi miễn phí, nhận thưởng cũng miễn phí. Vậy Confetti lấy gì để "sống"?