Cris Phan khóc nghẹn trên truyền hình khi kể câu chuyện về mẹ

Sống+ Cao Khải 16/01/2021 22:43

Nam streamer kể lại những kỷ niệm xoay quanh chiếc máy may của mẹ và đã không giấu được sự xúc động.