Đại gia Cao Toàn Mỹ nói gì về Tình và Tiền?

Sống+ Hoàng Tuấn 02/03/2019 10:39

"Đại gia" bậc nhất Sài Thành Cao Toàn Mỹ đã có những chia sẻ về tình và tiền: "Cái nào lâu dài hơn thì tôi sẽ chọn".