Đại học đầu tiên ở Hà Nội chi trả toàn bộ phí 3G cho sinh viên học online

Sống+ Phát Trương 12/03/2020 17:39

Trường Đại học Thương mại quyết định sẽ tính toán và thanh toán toàn bộ chi phí mạng 3G với mức giá gói dịch vụ cao nhất cho tất cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Mới đây, nhằm giảm bớt khó khăn khi thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến, Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại đã ra quyết định sẽ tính toán và thanh toán toàn bộ chi phí mạng 3G với mức giá gói dịch vụ cao nhất cho tất cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Đại học đầu tiên ở Hà Nội chi trả toàn bộ phí 3G cho sinh viên học online, phương thức thanh toán vẫn còn bỏ ngỏ?

"Trường Đại học Thương mại đã và đang tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc tổ chức dạy và học trực tuyến có chất lượng và hiệu quả.
Để giảm bớt khó khăn khi thực hiện kế hoạch học tập trực tuyến, Trường sẽ tính toán và thanh toán toàn bộ chi phí mạng 3G với mức giá gói dịch vụ cao nhất cho tất cả sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh"