Đằng sau câu chuyện Tuấn Anh cạo trọc đầu … là vì Xuân Trường

Sống+ Cao Khải 16/03/2019 13:30

Chỉ vì câu nói của Xuân Trường, Tuấn Anh đã quyết định cắt tóc.