Dấu hiệu của "bọn cô đơn" là trở thành fan cứng của tất cả các fanpage

Sống+ Phát Trương 10/09/2019 03:05

Có nhiều cách để nhận diện những người cô đơn nhưng hợp lý nhất có lẽ phải kể đến bọn fan cứng "làm việc fulltime" cho tất cả các fanpage.