Đề xuất cấm xe máy vào trung tâm TP.HCM trong vài năm nữa

Sống+ Cao Khải 11/03/2019 15:03

Để giảm những phương tiện cá nhân thì cần tăng cường hiệu quả hơn nữa các phương tiện công cộng.