Đề xuất giảm 10% giá điện sinh hoạt, sản xuất trong 3 tháng

Sống+ Phát Trương 02/04/2020 17:43

Bộ Công thương đề xuất Thủ tướng giảm giá điện sinh hoạt với mức giảm 10% trong 3 tháng 4,5,6 cho mức tiêu thụ dưới 300 kWh.

Thông tin từ Bộ Công thương, Bộ sẽ có đề xuất Thủ tướng giảm giá điện sinh hoạt với mức giảm 10% trong 3 tháng cho các hộ gia đình.

Theo đó, tổng số tiền dự kiến để miễn, giảm giá điện sinh hoạt cho người dân, hỗ trợ tiền điện những cơ sở tham gia chống dịch COVID-19 lên tới 10.974 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ đưa ra phương án giảm giá 10% đối với giá điện sinh hoạt bậc thang từ bậc 1-4 tương đương với mức tiêu thụ điện năng dưới mức 200-300 kWh.

Đối với các hộ gia đình tiêu thụ trên 300 kWh, Bộ đề xuất giữ nguyên vì khách hàng tiêu thụ ở bậc này là những hộ có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

https://www.baogiaothong.vn/nong-bo-cong-thuong-de-xuat-giam-10-gia-dien-sinh-hoat-san-xuat-d459232.html