Dịch bệnh vắng xe, Hà Nội vẫn đối mặt với bệnh hô hấp vì mù mịt trong không khí ô nhiễm

Sống+ Phát Trương 23/02/2020 17:21

Mặc dù phương tiện giao thông đi lại ít, nhưng chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Hà Nội đa phần ở mức xấu.