Facebook thử nghiệm loại bỏ tính năng 'đếm lượt like', giới trẻ không còn 'câu like' được nữa?

Sống+ Phát Trương 03/09/2019 18:05

Nếu thử nghiệm này được hiện thực hóa, bạn không còn mất thời gian ngồi “câu like” và “đếm like” trên Facbeook nữa.