Huệ bị My 'Sói' nhập, nhất quyết đòi ly hôn Khải trong tập 38 'Về Nhà Đi Con'

Sống+ Cao Khải 05/06/2019 12:29

Sau khi biết chuyện Khải đến tìm vợ chồng Thành, Huệ không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: "Anh làm nhục tôi, làm tôi thấy xấu hổ anh hài lòng chưa? Tôi đã chịu đứng quá nhiều, bây giờ không thể chấp nhận thêm được nữa". Khi Khải vẫn một mực không chịu giải quyết chuyện ly hôn, cô quay mặt lại và trừng mắt giận dữ: "Anh phải chấp nhận".