Khá Bảnh - Mối nguy "thần tượng" vô văn hóa trên mạng xã hội

Sống+ Bánh Bao 01/04/2019 12:39

Ngô Bá Khá, một nhân vật đã nhiều lần vi phạm pháp luật và bị xử lý. Gần đây thì Khá lên mạng, chửi bậy, khoe khoang vô văn hóa. Thế nhưng đây lại đang được coi là "thần tượng" của giới trẻ.