Khi nào Việt Nam sẽ công bố hết dịch do virus Corona?

Sống+ Phát Trương 13/05/2020 18:07

Theo Luật các bệnh truyền nhiễm, với bệnh dịch truyền nhiễm nhóm A như Covid-19, qua 28 ngày không phát sinh bệnh nhân mới trong cộng đồng thì có thể tính đến việc công bố hết dịch. Vậy khi nào Việt Nam có thể công bố hết dịch?