Kumanthong có thật sự tự uống sữa như lời đồn ?

Sống+ Cao Khải 23/03/2019 19:59

Kumanthong được quảng cáo là biết uống nước, uống sữa như người bình thường thế nhưng trước mặt người lạ lại không thể "biểu diễn". Giải thích, người bán Kumanthong nói do búp bê này "ngại" người lạ chứ bình thường thì sữa chảy ào ào!?