Minh Nhựa bóc mẽ Wowy mang giày độn, 'lão đại' khuyên bạn giàu ngồi yên trong Roll Royce đi

Sống+ Cao Khải 07/10/2020 15:51

Tưởng chừng bận trăm công nghìn việc nhưng cả Minh Nhựa lẫn Wowy đều chăm tương tác Facebook.