Người đàn ông Thái Lan mất mạng vì dùng sầu riêng làm... mồi nhậu

Sống+ Cao Khải 06/09/2019 13:12

Theo bài báo được công bố chiết xuất từ quả sầu riêng sẽ gây ức chế đến các enzyme tốt. Các thành phần giàu lưu huỳnh có trong sầu riêng sẽ loại bỏ enzyme có chức năng biến hợp chất hoá học độc hại thành dạng vô hại.