Nhân viên cây xăng "móc túi" khách hàng, thừa nhận "vô tình" gian lận

Sống+ Bánh Bao 12/04/2019 13:23

Nhân viên ở đây thừa nhận có gian lận nhưng chỉ vô tình chứ không cố ý. Và số tiền gian lận được chỉ vỏn vẹn 170.000 đồng.