Số vàng Phúc XO hay đeo trên người thật sự đáng giá bao nhiêu tiền ?

Sống+ Hoàng Tuấn 11/04/2019 14:49

Phúc XO được biết đến là người đeo nhiều vàng nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Khi nào xuất hiện trước đám đông, truyền thông, Phúc đều "treo" trên người đủ các lại vòng vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, thậm chí là cả mũ vàng.