Những quan niệm sai lầm về bệnh tiểu đường

Sống+ Cao Khải 01/03/2019 14:44

Nhiều người nghĩ rằng tiểu đường là bệnh không nghiêm trọng hay người mắc bệnh không nên ăn đồ ngọt. Tuy nhiên, đó lại là quan niệm sai lầm.