Nước tẩm đường gắn mác yến sào tẩm bổ, sờ kill ép mủ trôm thành yến xịn?

Sống+ Phạm Văn Phi 07/12/2022 14:24

Nước tẩm đường gắn mác yến sào tẩm bổ, sờ kill ép mủ trôm thành yến xịn?