Phân bón cây từ thi thể người chết sắp được đưa vào sử dụng chính thức tại Bang Washington?

Sống+ Hoàng Tuấn 29/04/2019 20:01

Một thông tin đang gây chú ý trên toàn nước Mỹ: Bang Washington đã thông qua dự luật cho phép hài cốt của con người được xử lý theo phương pháp ủ.