Phi công lái một lúc nhiều máy bay, ai ngờ đỗ nhầm sân bay Anh Áo Đen

Sống+ Phạm Văn Phi 02/12/2022 14:44

Phi công lái một lúc nhiều máy bay, ai ngờ đỗ nhầm sân bay Anh Áo Đen