Phía nam Việt Nam gần như ngập dưới nước ở đỉnh triều năm 2050

Sống+ Cao Khải 30/10/2019 17:33

Các nhà khoa học tính toán rằng, những dự báo dựa trên vệ tinh hiện tại là chưa chính xác và vào năm 2050 khoảng 300 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng.

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh và tính toán của trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy những vùng đất ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ sẽ bị nhấn chìm trong nước ở đỉnh triều.