Phúc XO thừa nhận 20kg vàng trên người toàn là đồ giả

Sống+ Cao Khải 12/04/2019 11:50

Bước đầu tại cơ quan công an, Phúc XO thừa nhận những trang sức đeo trên người (gần 20 kg vàng) trước đó là đồ giả. Phúc XO muốn được mọi người chú ý, đánh bóng tên tuổi nhằm thuận lợi trong việc kinh doanh tiệm karaoke.