Quá đói, người dân Haiti phải ăn bánh làm từ bùn

Sống+ Cao Khải 21/03/2019 09:12

Nếu sống ở Haiti, một trong những quốc gia nghèo nhất trên trái đất, món ngon nhất trên bàn có thể là bánh bùn.