Sài Gòn bị sương mù bao phủ là do ô nhiễm không khí, báo động nguy hiểm về sức khỏe

Sống+ Phát Trương 26/09/2019 13:13

Theo kết quả quan trắc tại 30 vị trí môi trường ở Sài Gòn cho thấy chất lượng không khí có sự gia tăng đột biến của các chất ô nhiễm như bụi lơ lửng, NO2, SO2, CO... Cơ quan chức năng bác bỏ nguyên nhân ô nhiễm ở TP.HCM là do cháy rừng ở Indonesia.