Sau 20 năm, người đồng sáng lập chương trình trị liệu LGBT bỗng tuyên bố mình... là người đồng tính

Sống+ Phát Trương 06/09/2019 16:39

Liệu có thể tin rằng người từng luôn muốn xóa bỏ sự tồn tại của cộng đồng LGBT lại chính là... gay?