'Siêu trí tuệ Việt Nam' Hà Việt Hoàng cũng từng "rớt môn" và học lại

Sống+ Cao Khải 05/12/2019 16:16

'Siêu trí tuệ' Hà Việt Hoàng đạt điểm gần như tuyệt đối của bạn giám khảo cũng từng "rớt môn"