Các kênh tương tự như Thơ Nguyễn dành cho trẻ em sắp bị gỡ khỏi trang chính thức của Youtube ?

Sống+ Hoàng Tuấn 21/06/2019 16:10

Google đang cân nhắc và thảo luận phương án gỡ bỏ toàn bộ các video dành cho trẻ em khỏi website chính của mình. Nếu được hiện thực hoá, đây là một động thái quyết liệt nhằm bảo vệ đối tượng là trẻ em khỏi những hành vi xấu trên trang chia sẻ video lớn nhất hành tinh.