Thanh niên đi cầu duyên chùa Hà về có người yêu, nhưng từ "thẳng" thành "cong"

Sống+ Phát Trương 27/09/2019 15:49

Chùa Hà - Một trong những chốn linh thiêng được nhiều FA tin tưởng rằng hễ đến đây cầu duyên, về khắc có người yêu.