Thanh niên thích thể hiện dùng Kung Fu làm bật tung cửa thang máy nhưng phải nhận lại cái kết đắng...

Sống+ Hoàng Tuấn 26/06/2019 11:26

Anh chàng mải mê biểu diễn Kung Fu, hết với bạn lại chuyển sang đánh vào thang máy làm cánh cửa sập xuống. Ban quản lý tòa nhà đã gọi thanh niên lên để kiểm kê thiệt hại, số tiền anh bồi thường không ít.