Thi THPT Quốc gia 2020: Không giảm môn thi dù nghỉ học chống Covid-19

Sống+ Phát Trương 18/03/2020 20:10

Đây là quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước những đề xuất cắt giảm môn thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.