Thiên Linh Cái - Vén màn tấn thảm kịch đẫm máu do gã sát nhân tàn ác đội lốt thầy bùa gây ra

Sống+ Cao Khải 12/10/2019 11:02

Phương Đông là vùng đất ẩn chứa rất nhiều câu chuyện tâm linh về thần thánh, ma quỷ cũng như các loại bùa chú giúp người, hại người. Từ xưa, giới tu luyện bùa ngải phương Đông đã truyền tai nhau về loại bùa chú có tên Thiên Linh Cái, ai luyện được loại bùa này thì mọi tâm nguyện đều có thể trở thành sự thật.