Thời trai trẻ của Donald Trump và Joe Biden: Từ những nam thần hút hồn đến ứng viên chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ

Sống+ Cao Khải 05/11/2020 16:24

Cả ông Donald Trump (74 tuổi) và ứng viên Joe Biden (77 tuổi) đều đã trải qua một sự nghiệp nhiều thành tựu, cùng một tuổi trẻ đáng nhớ.