Tiếng Sét Trong Mưa tập 27: Rùng mình thú vui "sưu tập ma" của Khải Duy, đêm về "các bé" offline đều đặn?

Sống+ Cao Khải 04/10/2019 10:41

Ngôi nhà của ông chủ khét tiếng Khải Duy đích thị là không hề bình thường. Ngoài một căn phòng cấm kỵ mà đến cả vợ hiện tại của ông cũng không được bước vào thì còn có những hồn ma gieo rắc nỗi sợ xuống ngôi nhà hàng đêm nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Đó là những diễn biến tập 27 Tiếng Sét Trong Mưa.