'Tiếng sét trong mưa' tập 29: Hạnh Nhi giả vờ lãnh cảm để lên giường với trai trẻ?

Sống+ Cao Khải 05/10/2019 09:44

Năm xưa, Hạnh Nhi sau lần được Hai Bình cứu sống thường xuyên làm mẫu vẽ cho cậu. Trong một buổi chiều, khi vẽ xong, hai ngươi vui vẻ với bức tranh mà mình có được, Hạnh Nhi khen ngợi Hai Bình khéo tay, vẽ đẹp như thợ vậy, nhưng Hai Bình khiêm tốn cho rằng cậu chỉ là đang học tập thôi.