Tình nguyện viên dọn dẹp KTX ĐH Quốc gia thành khu cách ly: thấy cảnh này, mong một số người sẽ hiểu và bớt than thở!

Sống+ Phát Trương 25/03/2020 18:34

"Một ngày tụi em dọn dẹp khoảng 4-5 tòa, mỗi tòa có khoảng 23-24 phòng 1 lầu nên khối lượng công việc rất lớn", một tình nguyện viên tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết.

Có tới KTX ĐH Quốc gia TP. HCM khu B vào những ngày này, mới thấy được hết những nỗ lực của từng tình nguyện viên, nhân viên KTX và dân quân tại đây. Thời điểm này, họ đang tất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để tạo môi trường tốt nhất cho những người tới cách ly tại đây.