Từ 15/10: xe gắn máy không được đi quá 40km/h

Sống+ Cao Khải 23/09/2019 13:49

Theo quy định tại Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quy định về tốc độ tối đa của các phương tiện đường bộ cũng như khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện cùng tham gia giao thông đã có sự thay đổi.