Vẻ đẹp tuyệt vời của Nhà thờ Đức Bà Paris trước vụ cháy lớn

Sống+ Bánh Bao 16/04/2019 09:23

Là một trong những biểu tượng của văn minh Thiên chúa giáo phương Tây, Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng thế giới bởi các giá trị kiến trúc và văn hoá mà công trình này mang lại.