Vợ Chí Tài khóc liên tục, được người thân dìu đi lễ cầu nguyện cho cố nghệ sĩ

Sống+ Cao Khải 13/12/2020 22:35

Vợ Chí Tài khóc liên tục, được người thân dìu đi lễ cầu nguyện cho cố nghệ sĩ