Cảnh báo: Vượt đèn xanh khi đang ùn tắc giao thông có thể bị xử phạt

Sống+ Duc Nhan 16/06/2020 17:34

Theo Điều 13 dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi), vượt đèn xanh khi đang ùn tắc giao thông có thể được coi là hành vi không chấp hành hiệu lệnh.

Mới đây, tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có những bất cập cần được sửa đổi và bổ sung nhằm cải thiện tình hình giao thông ở Việt Nam.

Cụ thể, trong dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) đang trưng cầu dân ý có nhấn mạnh về Điều 13, được quy định liên quan đến tín hiệu đèn giao thông, đặc biệt là đèn xanh như sau: Đèn xanh là báo hiệu được đi, trừ trường hợp hướng đi tới đang bị ùn tắc, nếu tiến vào nút giao thông thì sẽ không thoát ra được trước khi đèn tín hiệu chuyển sang báo hiệu cho hướng khác tiến vào nút giao thông.

Dự thảo có mốc thời gian kéo dài từ kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV và dự kiến  có kết quả ở kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIV. Nếu dự thảo được thông qua thì người điều khiển phương tiện sẽ phải chú ý khi đi qua các nút giao thông bị ùn tắc, kể cả có đèn xanh cũng phải dừng lại. Trong trường hợp cố ý vượt có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên ở dự thảo Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi), 3 loại đèn được quy định rõ và chi tiết hơn như sau:

- Đèn xanh là tín hiệu được đi trừ trường hợp đang đi tới nút giao bị ùn tắc; 

- Đèn đỏ là tín hiệu dừng lại, trường hợp không có vạch dừng thì phải dừng trước đèn tín hiệu, nếu đèn tín hiệu nằm ở giữa hoặc bên kia của nút giao thì không được đi vào nút giao, phải dừng trước vạch cho người đi bộ.

- Đèn vàng là tín hiệu dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đi quá vạch dừng thì phải dừng lại trước đèn tín hiệu, nếu đèn tín hiệu đặt ở giữa hoặc bên kia nút giao thì không được đi vào nút giao, phải dừng trước vạch cho người đi bộ. 

http://yan.thethaovanhoa.vn/vuot-den-xanh-khi-dang-un-tac-giao-thong-co-the-bi-xu-phat-232156.html