Xúc động clip hàng trăm học sinh Tiểu học Bình Định hát Quốc ca tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Sống+ Cao Khải 07/01/2021 19:52

‘Hôm nay, dưới ngọn cờ thiêng liêng của Tổ quốc, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, với lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, chúng em, học sinh trường Tiểu học Hoài Châu Bắc tự hào hát vang bài Quốc ca…’.